Pošalji prijatelju

Sertifikati

Saobraćajni institut CIP d.o.o. je ustanovio i održava Sistem menadžmenta koji se ogleda u uspostavljanju i primeni:
Integrisanog sistema menadžmenta
u skladu sa standardima:
- SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom
- SRPS ISO 14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom
- SRPS ISO 45001:2018 Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
Sistema kvaliteta laboratorije
prema Opštim zahtevima za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje u skladu sa standardom
- SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Integrisani sistem menadžmenta (IMS) se primenjuje od 16.12.2016. u svim organizacionim jedinicama u sedištu i van sedišta privrednog društva gde se obavljaju procesi pružanja usluga iz delatnosti privrednog društva.
Sistem kvaliteta laboratorije se primenjuje u Sektoru LAB od 09.11.2012. gde se obavljaju procesi pružanja usluga iz delatnosti Sektora.

 

 

povratak