Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za idejni projekat autoputa E-80 Niš - Dimitrovgrad -granica Bugarske, deonica Čiflik - Ponor - Pirot i deonicu Pirot - Dimitrovgrad

U okviru Studije o proceni uticaja na životnu sredinu dato je: stanje životne sredine pre i posle realizacije projekata ...

detaljnije

Procena uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije saobraćajnice Jurija Gagarina, na delu ispod železničke pruge u Novom Beogradu" (II i III faza)

Na osnovu rezultata ciljnih merenja vršenih od strane akreditovane laboratorije, u okviru Studije o proceni uticaja izvršena je analiza i ocena kvaliteta činilaca životne ...

detaljnije

Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac

Cilj izrade studije "Presek zatečenog stanja o prisustvu opasnih i štetnih materija u životnoj sredini na teritoriji opštine Obrenovac" je bio da se izvrši preliminarna procena ...

detaljnije