štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Tunel "Topčidersko brdo"

Planirani početak radova: 2012

Saobraćajni Institut CIP, je u okviru idejnog Projekta saobraćajnice Unutrašnjeg Magistralnog Poluprstena (UMP) od Ulice Paštrovićeve do Ulice Dr Milutina Ivkovića uradio Idejni projekat tunela "Topčidersko brdo". 

Ulazni portal tunela, lociran je u zoni ulice Banjičkihžrtava, a izlazni portal u ulici Dr MilutinaIvkovića (prema Autokomandi).

slika3
Ulazni portal tunela "Topčidersko brdo"
Ulazni portal tunela "Topčidersko brdo"

Tunel "Topčidersko brdo" je projektovan sadve odvojene tunelske cevi, svaka za jedan saobraćajni smer. Dužina levetunelske cevi je 2 175m, a desne 2 170m. Svetliprofil je projektovan tako da je obezbeđena slobodna visina nad kolovozom od4.70m, a na službenim stazama 2.50m. Ukupna korisna širina utunelu je 9,30m.Površina svetlog otvora je 56m2

slika2
Izlazni portal tunela "Topčidersko brdo"
Izlazni portal tunela "Topčidersko brdo"

Pri projektovanju tunela korišćene su savremene metodeklasifikacije stenskih masa, a projektovanje tipova tunelskih konstrukcija injihovo osiguranje rađeno je prema novoj austrijskoj metodi (NATM). Tunelskakonstrukcija se sastoji od primarne i sekundarne konstrukcije. U zavisnosti odkategorija stenskih masa koje se smenjuju duž tunela, primarna konstrukcija sesastoji od mlaznog betona debljine d=5cm-30cm, rešetkastih čeličnih lukova, samobušećihsidara dužine l=3m i armaturne mreže. Na primarnu konstrukciju postavlja sehidroizolacioni plašt od PVC folija. Sekundarnu konstrukciju koja profilišekorisni tunelski prostor, čini svod od livenog betona debljine d=30cm.

U tunelu su projektovane poprečne veze za prolaz interventnih vozila,poprečne veze za evakuaciju pešaka i niše za SOS telefone i protivpožarnu zaštitu. Projektom je predviđeno osvetljenje,signalizacija i provetravanje tunela. Provetravanje se vrši preko portala ivertikalnih ventilacionih šahtova. Nadzor i upravljanje tunelom u normalnim iakcidentnim situacijama vrši se iz komandnog centra, lociranog u Ul. DrMilutina Ivkovića.

povratak