štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Projekti novih tunela

Godina realizacije: 2001 - 2008

U periodu od 2001.-2008. godine, urađeni su Idejni projekti tunela na putnim pravcima E-80 (Niš-Dimitrovgrad), E-75 (Leskovac-granica sa BJRM), E-763 (Beograd-Požega-Boljare). E-70 (obilaznica oko Beograda i Pančeva),unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP) ina obilaznoj pruzi Beli Potok-Vinča-Pančevo. Projektovano je 30 tunela ukupnedužine 31 000m.

slika1
Koncepcijsko rešenje tunelskih konstrukcija u novim drumskim tunelima
Koncepcijsko rešenje tunelskih konstrukcija u novim drumskim tunelima

povratak