Snabdevanje vodom

Tehnička dokumentacija za zajedničku izgradnju regionalnog sistema vodosnabdevanja opština Zubin Potok, Severna Kosovska Mitrovica i Zvečan

Regionalni vodovod za vodosnabdevanje gradova Zubin Potok, Zvečan i Severna Kosovska Mitrovica obuhvata sledeće ključne objekte ...

detaljnije

Idejni projekat rekonstrukcije i dogradnje vodovodne mreže Sokobanje

Projektom je utvrđena osnovna dugoročna koncepcija razvoja vodovodnog sistema Sokobanje. Sadašnji broj stalnih stanovnika Sokobanje iznosi oko 8000. U turističkoj sezoni ukupan ...

detaljnije

Glavnoi projekat cevovoda 1000mm u ul Stevana Filipovića u Železniku

Projektom je rešen deo problema u vodosnabdevanju tzv. južnog prigradskog sistema beogradskog vodovoda koji obuhvata naselja Umku, Ostružnicu, Sremčicu, Moštanicu, Rušanj ...

detaljnije

Glavni projekat vodosnabdevanja naselja Bikovo

Stanovnici Bikova se snabdevaju pitkom vodom iz individualnih bunara. Voda iz ovih bunara ne zadovoljava higijensko-sanitarne uslove za vodu za piće, što ukazuje na neophodnost ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije magistralnog cevovoda od izvorišta "Taorska vrela" do Kosjerića

Vodovod u Kosijeriću već duži niz godina ima problema sa dovodnim cevovodom iz izvorišta „Taorska vrela“, koji je od početka svoga rada doživeo mnogobrojne havarije koje su ...

detaljnije

Glavni projekat dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik

Predmet Glavnog projekta dovoda sirove vode za osnežavanje skijališta Tornik od akumulacije Zlatibor na Crnom Rzavu su zahvatanje vode sa višeg temeljnog ispusta, crpna stanica ...

detaljnije