štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za Divčibare

Godina realizacije: 2007

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je vrlo kratko vreme bilo u funkciji, a sada je potpuno zapušeno i van upotrebe.

Predviđeno je da se planirano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda radi u dve faze, kapaciteta 2h5000ES. S obzirom na kategoriju vodotoka u koji se upušta prečišćena voda (reka Bela Kamenica pripada prvoj kategoriji) predviđen je primarno - mehaničko prečišćavanje, sekundaarno-biološko prečišćavanje i tercijalno prečišćavaanje. Rad postrojenja je automatski.
povratak