štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za All Homs ( Libija)

Godina realizacije: 2004

Kapacitet postrojenja je 60.000 ES. Postrojenje je projektovano za 3 linije po 20.000 ES. Tehnološki koncept prečišćavanja obuhvata tri sstepena prečišćavanja:I stepen obuhvata mehaničku preradu (automatska rešenja, peskolov). U okviru I stepena predviđen je egalizacioni bazen kao deo postojećeg objekta koji je započet sa gradnjom, ali nije završen.

II stepen obuhvata biiološku preradu sa dubinskom aeracijom, po principu produžene aeracije, uz koju je predviđeno i naknadno taloženje sa reciklacijom mulja.

III stepen obuhvata duboko bistrenje sa koagulacijom na brzim dvoslojnim filtrima.Završna dezinfekcija vode se obavlja hipohloritom. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je suvo rečno korito, kojim se vode transportuju do mora.

povratak