štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za selo Levosoje – Opština Bujanovac

Godina realizacije: 2007

Planirano je postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 900ES u prvoj fazi, sa mogućnošću proširenja na 1200ES. Recipijent prečišćenih otpadnih voda je reka Moravica.

Usvojeni tehnološki koncept je dvostepeni tretman koji karakteriše princip aktivnog mulja. Postupak obuhvata mehaničku preradu i mikrobiološku obradu otpadnih voda uz pomoć kiseonika iz vazduha, difuznom aeracijom. Suštinu tehnološkog postupka koji se odnosi na ključnu fazu tretmana - bioaeraciju, čini primena unapređenog SBR procesa aktivnog mulja, gde se u okviru jednog bazena, u uslkovima kontinuiranog protoka, sprovodi proces produžene biološke aeracije i naknadnog taloženja.

povratak