Prečišćavanje otpadnih voda

Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za selo Levosoje – Opština Bujanovac

Planirano je postrojenje za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 900ES u prvoj fazi, sa mogućnošću proširenja na 1200ES. Recipijent prečišćenih otpadnih voda ...

detaljnije

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za All Homs ( Libija)

Kapacitet postrojenja je 60.000 ES. Postrojenje je projektovano za 3 linije po 20.000 ES ...

detaljnije

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda za Divčibare

Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je vrlo kratko vreme bilo u funkciji, a sada je potpuno zapušeno i van upotrebe. Predviđeno je da se planirano postrojenje ...

detaljnije