štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat autoputa E-80, deonica: Crvena reka - Čiflik

Godina realizacije: 2011.

Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 2.37km.  Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža rečnom dolinom Nišave u koridoru između reke, železničke pruge Niš - Dimitrovgrad i postojećeg državnog puta I reda M1.12. Na samom kraju deonice trasa autoputa se pruža preko postojećeg magistralnog puta M1.12 i priključuje na sledeću deonicu autoputa Čiflik - Staničenje.

Na trasi autoputa projektovani su jedan most preko reke Nišave i železničke pruge i dva podvožnjaka. U cilju zaštite životne sredine predviđeno je prečišćavanje vode sa kolovoza separatorima, pre upuštanja u recipijente.

povratak