štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat autoputa E-80, deonica: Čiflik - Staničenje

Godina realizacije: 2011.

Dužina ove deonice autoputa E-80 iznosi 12.07km.  Projektom je predviđen autoput za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake i razdelnim pojasom.

Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža preko postojećeg državnog puta I reda M1.12 uskom, vijugavom rečnom dolinom Nišave. U ovom koridoru se nalazi i železnička pruga Niš-Dimitrovgrad.

Kako je trasa na ovoj deonici u koridoru postojećeg državnog puta I reda M1.12, projektom je predviđeno proširenje postojećeg profila državnog puta I reda do širine od 10.70 m na desnoj kolovoznoj traci i izgradnja nove leve kolovozne trake. Na trasi autoputa projektovana su četiri mosta i četiri nadvožnjaka kao i dve vrste potpornih konstrukcija - potporni zidovi i potporne konstrukcije od armirane zemlje.U cilju zaštite od saobraćajne buke  predviđena je izgradnja zaštitnih zidova protiv buke.

povratak