štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni i idejni projekat autoputa E-763, deonica: Beograd – Obrenovac, trasom po levoj obali reke Save

Godina realizacije: 2010.- 2011.

Projektom je predviđen autoput Surčin-Obrenovac dužine L=17,6km za brzinu V=120km/č sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i gradska magistralna saobraćajnica Novi Beograd-Surčin dužine L=9,4km za brzinu V=80km/č. Uz idejni projekat urađena je i Studija opravdanosti.

Projektovana su i dva denivelisana ukrštaja: petlja Surčin (na mestu ukrštaja sa Beogradskom obilaznicom) i petlja Obrenovac (na mestu ukrštaja sa M-19 - Obrenovačkim putem).

Na trasi je predviđen most preko reke Save i reke Kolubare, smeštenim na mestu ušća Kolubare u Savu. Ukupna dužina mosta je 1766 m, sa predviđenim čeličnim glavnim rasponom.

Trasa u potpunosti zaobilazi urbanizovane zone, i zajedno sa planiranom i projektovanom gradskom magistralnom saobraćajnicom od Beogradske obilaznice do ulice Vojvođanske i Jurija Gagarina, čini kvalitetnu vezu autoputa Beograd - Južni Jadran sa gradom Beogradom.

Posebnu prednost ovakve varijante ove deonice autoputa, čini zaobilaženje zona klizišta,na desnoj obali Save, kao i uvođenje saobraćaja sa autoputa u prestonicu, preko visoko-kapacitativnih saobraćajnica na Novom Beogradu, a zatim dalje preko postojećih i novih mostova (most preko Ade i most Zemun-Borča) u stari Beograd, kao i prigradskim naseljima na levoj obali Dunava.

povratak