štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat autoputa E-75, deonica: Gornje polje - Caričina Dolina

Godina realizacije: 2011.

Predmet urađenog Glavnog projekta, je deonica Gornje Polje - Caričina Dolina, autoputa E -75, od Leskovca (Grabovnica) do granice sa BJR Makedonijom. Projektom je predviđen autoput kroz brdovito-brežuljkast teren, dužine L=11.8km, sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č.

U koridoru se nalaze i ostale postojeće saobraćajnice:  državni put I reda M-1, železnička pruga Niš- Skoplje, kao i državni put II reda R-214. Projektovan je tunel ²Predejane² dužine 1000 m i petlja ²Predejane², koja predstavlja vezu lokalnih saobraćajnica naselja sa autoputem.

Ovaj projekat autoputa na ovoj deonici, obuhvata 26 mostova i projekte inženjerskih konstrukcija i konstrukcija zidova za zaštitu od buke.

Situacioni prikaz trase autoputa E-75, Gornje Polje- Caričina Dolina
Situacioni prikaz trase autoputa E-75, Gornje Polje- Caričina Dolina
Situacioni prikaz trase autoputa E-75, Gornje Polje- Caričina Dolina

povratak