štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Idejni i Glavni projekat autoputa E-761, deonica: Pojate - Kruševac (Koševi)

Godina realizacije:2011 i 2012.

Na nivou Republike Srbije ovaj autoput ima višestruko značajnu ulogu, jer povezuje centralne deloveSrbije pravcem istok - zapad. Upravo na temeljima povezivanja velikih gradova u dolini Zapadne Morave sa dva autoputska pravca, Koridorom 10 (autoput E-75) i budućim Koridorom 11 (autoput E-763), nametnula se potreba za izradom projektno - tehničke dokumentacije autoputa E-761.  

Putni pravac od Pojata do Preljine povezuje teritoriju na području od sedam opština i gradova sa oko 467.000 stanovnika i to: opština Ćićevac, opština Varvarin, Grad Kruševac, opština Trstenik, opština Vrnjačka Banja, Grad Kraljevo i Grad Čačak.

Deonica Pojate - Kruševac, odnosno sektori 1, 2 i 3, koji su obuhvaćeni ovim projektom povezuju teritoriju tri lokalne zajednice sa oko 158.000 stanovnika i to: opština Ćićevac, opština Varvarin i Grad Kruševac.

Projektom je predviđen autoput dužine L=27,8km, sa 4 saobraćajne trake,             2 zaustavne trake, razdelnim pojasom ukupne širine 30.0 m i za brzinu V=130km/h.

Na autoputu su predviđena 4 denivelisana ukrštaja (petlje): rekonstrukcija postojeće petlje "Pojate", petlja "Ćićevac", "Kruševac" istok i "Kruševac" zapad.

Predviđena je izgradnja 25 mostova ukupne dužine oko Lm=4000m.

Trasa budućeg autoputa se kreće dolinom reke Velike i Zapadne Morave i preseca mnoge pritoke i iz tog razloga predviđene su sledeće regulacije: Jovanovačke reke, Vratarske, reke Rasine i Pepeljuše.

povratak