štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Glavni projekat autoputa E-75 Niš - Granica Makedonije, deonica: Levosoje - Bukurevac

Godina 1998.

Projektom je predviđen autoput dužine L=10,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č. Predviđena je izgradnja novog kolovoza sa leve strane postojećeg puta M1 u punoj širini B=10,70m za smer vožnje ka Nišu, a za smer vožnje ka Makedoniji koristiće se postojeći put M1 uz odgovarajuću rekonstrukciju postojeće kolovozne konstrukcije i dogradnju zaustavne trake do punog profila širine B=10,70m. Ukrštanja lokalnih puteva sa autoputem su denivelisana, tako da su predviđena 4 prelaza preko autoputa (nadvožnjaka) i 4 prelaza kroz trup autoputa (podvožnjaka). Ova deonica autoputa je izgrađena.
povratak