štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Generalni projekat i Prethodna studija opravdanosti autoputa E-763, sektor 3: Požega - Granica Crne Gore

Godina 2006. - 2007.

Projektom je predviđen autoput dužine L=106,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č.

Predviđeno je da 40% trase autoputa bude u objektima i na objektima (tuneli i mostovi).

Projektovano je 97 mostova ukupne dužine L=27km, 58 tunela ukupne dužine L=19km i 4 denivelisane raskrsnice - Požega, Arilje, Ivanjica i Duga Poljana.

povratak