štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Izmena Idejnog projekta autoputa E-75 na deonici od Srpske Kuće do Levosoja

Godina 2009. - 2010.

Projektom je predviđen autoput dužine L=8,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č. Predviđeno je da postojeći magistralni put M1 bude rekonstruisan i pretvoren u jednu kolovoznu traku autoputa.

U sklopu deonice Donji Neradovac-Srpska kuća-Levosoje isprojektovano je 27 armirano-betonskih mostova,kontinualnih i prostih greda. Prednapregnuti nosači su dužine oko 35 metara.

Najduži most je dugačak oko 250 metara.
 

povratak