Autoputevi

Generalni i Idejni projekat Autoputa E-70 - obilaznice oko Beograda

Projektom je predviđena autoputna obilaznica dužine L=35,1km na deonici: Bubanj Potok - Vinča - Pančevo, sa drumsko-železničkim mostom preko Dunava kod Vinče ...

detaljnije

Generalni projekat autoputa E-761, Požega - Granica Republike Srpske

Projektom je predviđen autoput dužine L=60,6km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=100km/č ...

detaljnije

Idejni projekat autoputa E-763, sektor 1: Ub - Lajkovac i sektor 2: Ljig - Požega

Projektom je predviđen autoput dužine L=72,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č ...

detaljnije

Generalni projekat i Prethodna studija opravdanosti autoputa E-763, sektor 3: Požega - Granica Crne Gore

Projektom je predviđen autoput dužine L=106,0km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu od V=100km/č do V=120km/č ...

detaljnije

Generalni projekat autoputa Banja Luka - Doboj

Projektom je predviđen autoput dužine L=72,1km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu do V=120km/č ...

detaljnije

Glavni projekat autoputa E-75 Niš - Granica Makedonije, deonica: Levosoje - Bukurevac

Projektom je predviđen autoput dužine L=10,3km sa 4 saobraćajne trake, 2 zaustavne trake, razdelnim pojasom i za brzinu V=120km/č ...

detaljnije