Zaštićena kulturna i prirodna dobra

Glavni projekat za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade legata Petra Lubarde

Zgrada je izgrađena u kompleksu zaštićene zone Dedinje. Komisija Sekretarijata za kulturu napravila je novi program za funkcionisanje Legata. Osnovni zadatak u projektu ...

detaljnije

Projekat postojećeg stanja zgrade stare Vojne Akademije u ulici Resavska br.40 u Beogradu

Projektom o postojećem stanju zgrade evidentirano je postojeće stanje objekta i time omogućeno da se izvrši kvalitetna priprema za izradu daljih faza projektovanja u skladu ...

detaljnije

Projekat postojećeg stanja zgrade Narodnog Muzeja u Beogradu

Zgrada NARODNOG MUZEJA sagrađena je 1903.godine na severnozapadnoj strani Trga Republike, a ograničena ulicama Vasinom, Čika LJubinom i ulicom Laze Pačua. Ispred glavnog ...

detaljnije

Izrada planske i tehničke dokumentacije Generalnih, Idejnih i Glavnih projekata za objekte u okviru Železničko-turističkog kompleksa "Šarganska osmica" u Mokroj Gori

Projekti obuhvataju izgradnju, rekonstrukciju i revitalizaciju turističko- komercijalnih i železničkih objekata u okviru Železničkih stanica Mokra Gora, Jatare i Šargan Vitasi ...

detaljnije