Stambeni objekti

Glavni projekat za izgradnju objekata socijalnog stanovanja u okviru kompleksa na kat.parc.br. 3672/3 KO Ovča

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno n ...

detaljnije

Glavni projekat stambeno-poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović" u Beogradu

Lokacija je na 6 km jugoistočno od centra Beograda, na površini od oko 42 ha, kompleksa bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu. Ova prostorna celina, poznata i kao kasarna ...

detaljnije

Idejni i glavni projekati Univerzitetskog naselja u delu bloka 32 , Novi Beograd

Idejni i glavni projekati su predviđali izradu arhitektonsko-građevinskih, hidrotehničkih, elektrotehničkih, termotehničkih projekata, kao i izvođačkih detalja ,izradu komercijalnih ...

detaljnije

Idejno rešenje, idejni i glavni projekat stambenog objekta - lamele L3 i L4 sa dvonamenskim skloništem u ul.Majakovskog na lokaciji Duvanište u Nišu

Projekat je predvideo izgradnju stambenog objekta - lamele L3 i L4, koje se nalazi u bloku višespratnih stambenih objekata sa podzemnom garažom, svom potrebnom tehničkom ...

detaljnije

Glavni projekat stambene zgrade u Lajkovcu

Krajem devetnaestog veka, izgradnjom železničke pruge kroz Lajkovac pojavila se potreba za naseljavanje tada velikog broja železničkih radnika ...

detaljnije