Sportski objekti

Idejni i glavni projekat rekonstrukcije i nadgradnje objekta ulaznog aneksa uz sportsku halu FK ”Borac” Čačak

Novoprojektovani objekat u okviru jedinstvenog gabarita čine sledeće prostorno funkcionalne celine : -Centralni hol sa kontrolom ulaza i pratećim prostorijama u prizemlju -Uslužno ...

detaljnije

Glavni projekat sportskog centra Fudbalskog Saveza Srbije - Stara Pazova

Sportski centar Fudbalskog Saveza Srbije je komleks namenjen za treninge i pripreme fudbalskih reprezentacija Srbije, a projektna dokumentacija je obuhvatila sledeće sadržaje ...

detaljnije

Idejni i glavni projekat sportske hale u Preševu

Projekat Sportske hale je funkcionalno, koncepcijski i konstruktivno podeljen na tri dela-celine ...

detaljnije

Idejno rešenje sportsko rekreativne zone kompleksa Pribojska banja

Planirani sportsko rekreativni sadržaji nalaze se u zoni koja je važećim Planom detaljne regulacije dela Pribojske Banje predviđena za ovu namenu i za ovu zonu PDR je predviđena ...

detaljnije

Idejni projekat kompleksa otvorenog kupališta u Arenđelovcu

Projekat kompleksa je predvideo više sadržaja različitih namena, kao što su: otvoreni bazen, bazen za decu, bazen spora reka, tobogan, tereni za tenis, košarku, mini golf ...

detaljnije

Idejni projekat sportskih baza u Vrnjačkoj banji

Postojeći kompleks otvorenog bazena nalazi se u blizini izvora "Snežnik" , na zaravni, u podnožju padine koja se spušta ka Vrnjačkoj reci. Ovim projektom predviđa se rekonstrukcija ...

detaljnije

Glavni projekat adaptacije i sanacije postojećih sportsko-rekreativnih objekata za uređenje kompleksa ” Opštinsko sportsko selo ” na teritoriji opštine Savski venac

Predmet projekta je adaptacija i sanacija postojećih sportskih terena i parterno uređenje predmetne lokacije uz Deligradsku ulicu u Beogradu. Projektom parternog uređenja ...

detaljnije