Objekti javne namene

Glavni projekat adaptacije male scene "Raša Plaović" u Narodnom pozorištu u Beogradu

Osnovni cilj adaptacije Male scene „Raša Plaović“ bio je organizacija u klasičnom smislu sa odvojenim parterom i scenskim prostorom i postojećim galerijama, dve bočne i jedna ...

detaljnije

Idejno rešenje hotelskog kompleksa na Divčibarama

Lokacija budućeg kompleksa je Opština Kosijerić, na površini oko 4ha ...

detaljnije

Glavni projekat i realizacija objekta tornja na Avali, parternog uređenja i objekta ispod pristupnog platoa

Smešten u okruženju zaštićenog prirodnog dobra najsevernije šumadijske planine, na koti 439 m, telekomunikacioni i turistički objekat AVALSKOG TORNJA godinama je predstavljao ...

detaljnije

Idejno rešenje i glavni projekat dogradnje i rekonstrukcije Malog pozorišta „Duško Radović“

Proširenjem repertoara pozorišta, mala sala, u prostoru foajea, se nametnula kao jasno definisan prostor dvojne namene – scena odnosno foaje u vreme odigravanja predstave ...

detaljnije

Idejni projekat Kompleksa pijace Đeram

Postojeća pijaca Smederevski Đeram sa nalazi u stambenom tkivu na teritoriji opštine Zvezdara, između Bulevara kralja Aleksandra i ulica Pećske, Đakovačke i Živka Karabiberovića ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje pijace "Zeleni venac"

Glavni projekat je predvideo rekonstrukciju postojećih objekata i dogradnju pijace "Zeleni venac" Beograd, tako da se očuva prepoznatljiv izgled najstarije pijace u Beogradu ...

detaljnije

Idejno rešenje dela pijace Zemun - Omladinskog trga

Područje pijace na Omladinskom trgu se nalazi u zoni opšteg centra Zemuna gde su koncentrisane društvene i komunalne usluge višenamenskog karaktera. Idejno rešenje predviđa ...

detaljnije

Glavni projekat rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, nadgradnje i enterijera hotela "Železničar" u Vrnjačkoj Banji

Projekat predviđa funkcionalnu, kompozicionu i oblikovnu celinu čine postojeći objekat, Vila "Agneza" i novi, ukupne površine oko 5.400m². Predviđeno je da hotel „Železničar“ ...

detaljnije

Idejno arhitektonsko rešenje zgrade ”Vidikovac” na Kosančićevom vencu br.27

Idejno arhitektonsko rešenje urađeno je u skladu sa definisanim elementima projektovanja iz postojeće planske dokumentacije. Objekat bi bio namenjen trajnom čuvanju i izlaganju ...

detaljnije