štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča II Faza

22. 11. 2017

Tokom 2015. godine u Saobraćajnom institutu CIP urađena je kompletna tehnička dokumentacija za izgradnju II faze kompleksa socijalnog stanovanja u Ovči.

Idejno urbanističko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča predstavlja moderan pristup tretiranja prostora i moguća je baza za uspostavljanje održive komunikacije i koordinacje svih činilaca u razvoju grada. Od samog početka projektovanja zamisao je bila da se napravi funkcionalno dostupno, kompaktno urbanističko i arhitektonsko rešenje.

Grupaciju čine četiri stambena, višeporodična objekta, spratnosti P+4, sa ukupno 235 stanova neto površine 10.300m2.

Objekti su projektovani po modelu dva različita arhitektonska kompleksa. Dva objekta su galerijskog, a druga dva koridorskog tipa, sa sturkturom stanova od garsonjera do trosobnih stanova. Projektanti bili su vođeni idejom da budućim korisnicima stanova bude ugodno, ali i finansijski što dostupnije.

Izgradnjom objekata po Projektu i ovaj deo Beograda će zaživeti. Zahvaljujući Pupinovom mostu i drugim saobračajnicama imaće dobru povezanost i sa ostalim delovima grada.

Projektom je predviđeno i 26 stanova za lica sa posebnim potrebama. U objektima su, osim stanova, predviđeni i sadržaji socijalne zaštite - dnevni boravak za osobe ometene u razvoju.

Stanovi će biti opremljeni svim potrebnim instalacijama, a predviđeno je i korišćenje alternativnih izvora energije - geotermalne energije za potrebe grejanja.

Prostori između objekata rešeni su kao parkovski, sa igralištima za decu.

U septembru 2016. godine započeto je izvođenje radova, a Saobraćajni institut CIP angažovan je u svojstvu rukovodioca izgradnje i stručnog nadzora.

1
2
3
4
5

"Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča" od 23.03.2015.