Idejni i Glavni projekat građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Ćele Kula-Staničenje (km 4+900 - km 64+152)
Idejni i Glavni projekat građevinske rekonstrukcije železničke pruge Niš-Dimitrovgrad, deonica Ćele Kula-Staničenje (km 4+900 - km 64+152)
Pruga Beograd - Bar
Pruga Beograd - Bar
Idejni i glavni projekta pogranične železničke stanice u Dimitrovgradu
Idejni i glavni projekta pogranične železničke stanice u Dimitrovgradu
Idejni i Glavni projekat i stručni nadzor za drumski most preko Dunava u Novom Sadu
Idejni i Glavni projekat i stručni nadzor za drumski most preko Dunava u Novom Sadu "Varadinska duga"
Glavni projekat autoputa E-75 Niš - Granica Makedonije, deonica: Levosoje - Bukurevac
Glavni projekat autoputa E-75 Niš - Granica Makedonije, deonica: Levosoje - Bukurevac
Glavni projekat i realizacija objekta tornja na Avali, parternog uređenja i objekta ispod pristupnog platoa
Glavni projekat i realizacija objekta tornja na Avali, parternog uređenja i objekta ispod pristupnog platoa

Aktuelno

Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča

23. 03. 2015

Objekti socijalnog stanovanja u okviru kompleksa Ovča

Predviđena lokacija, površine 7.47 ha, sa severne strane definisana je putem Borča-Ovča. Ovaj kompleks predstavlja jedinstvenu celinu u okviru parcele koja je trenutno neizgrađena.

detaljnije
Sve vesti