Актуелно

Саобраћајном институту ЦИП друга награда 26. Међународног салон урбанизма у Нишу

10. 11. 2017

Саобраћајном институту ЦИП друга награда 26. Међународног салон урбанизма у Нишу

Саобраћајни институт ЦИП ове године освојио је другу награду 26. Међународног салона урбанизма у Нишу у категорији Регионални просторни планови и планови подручја посебне намене, за Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија).

детаљније
Све вести

Pošalji prijatelju

Запослени

Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београда, Немањина бр.6/IV, матични број 07451342, шифра делатности 7112, ПИБ 100003172, регистарски број БД 28264/2005 има у радном односу запослена лица различитог стручног профила. 

Укупан број запослених 424
Висока стручна спрема 255
Виша стручна спремa 48
Средња стручна спрема 106
Остало 15