Pošalji prijatelju

Сертификати

Саобраћајни институт ЦИП од 2007. године има сертификован Систем управљања менаџмента квалитетом у складу са стандардом ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 9001:2008. По стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006 Сектору за лабораторијска испитивања и заштиту животне средине додељен је Сертификат о акредитацији број 01-379 са Обимом акредитације и роком важења од 09.11. 2012. до 08.11. 2016. године.

Повратак