štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни и Главни пројекат грађевинске реконструкције железничке пруге Ниш-Димитровград, деоница Ћеле Кула-Станичење (км 4+900 - км 64+152)

Година реализације: 2006 - 2008

Постојећа једноколосечна железничка пруга Ниш-Димитровград-Граница Бугарске, изграђена је 1888. године. Дугачка је 104км и није електрифицирана. Заједно са путем Ниш-Димитровград налази се у долини реке Нишаве и пролази кроз Сићевачку клисуру.

slika2

Пруга има велики национални и међународни значај: по АГЦ Споразуму сврстана је у најважније међународне магистралне пруге Европе (Е-70), део је паневропског приоритетног Коридора 10 и налази се у Мрежи пруга "високе перформансе" југоисточне Европе. Стање ове пруге и ниво услуге који може да пружи су у нескладу са значајем који има у железничкој мрежи Србије и Европе, што се одражава на њену привлачност за кориснике, па и релативно мали обим саобраћаја. Из наведених разлога донета је одлука о модернизацији постојеће пруге што подразумева рехабилитацију, електрификацију и опремање пруге савременим сигнално-сигурносним и телекомуникационим уређајима, као и оспособљавање пруге за комбиновани транспорт. Радови на овој прузи су предвиђени да се изведу путем кредита Европске инвестиционе банке (EIB). Реализацијом овог пројекта ће се значајно подићи ниво услуге и повећати конкурентска способност пруге у односу на друмски транспорт у коридору и у односу на алтернативне железничке правце Југоисточне Европе. Овим Главним пројектом обухваћени су грађевински радови на деоници пруге од Ћеле Куле до Станичења у дужини од 59,2 км. На овом делу пруге има 9 станица, 11 стајалишта, 138 пропуста и 31 путни прелаз. Радови обухватају: санацију доњег строја уз примену савремених материјала, замену свих елемената горњег строја, замену пропуста и уређење путних прелаза. Као функционална припрема за електрификацију пруге предвиђена је уградња бетонских каналета као и кабловске канализације у рову на путним прелазима.

Радови предвиђени овим пројектом имају за циљ да обезбеде:

  • уједначавање и подизање брзине вожње

  • повећање носивости пруге (категорија Д4 - 225 KN, 80 KN/м)

  • потребну корисну дужину станичних колосека

  • повећање пропусне моћи пруге

  • услове за електрификацију и савремено осигурање пруге

1
 

Повратак