štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Пруга Београд - Бар

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРУЗИ

Пруга Београд-Бар је једноколосечна пруга за мешовит саобраћај. Рађена је у периоду 1952. - 1976. у етапама и тако пуштана у експлоатацију.

Дужина пруге износи 454.8 км од чега је на територији Србије 287.4 км, а на територији Црне Горе 167.1 км. Минимални радијус кривине је 300 м, пројектована брзина је 80-120 км/h, а осовинско оптерећење је 22.5 тона. Максимални нагиб на прузи је 25 промила (на деоници Подгорица-Колашин). Највиша тачка на прузи је Колашин (1.030м надморске висине), а најнижа је Бар (12м н.в.).

 

slika

На прузи су 254 тунела укупне дужине од 144.4 км, тј. у тунелима је 24% пруге. Најдужи су тунели "Созина" 6176 метара и "Златибор" 6169 метара. На прузи Београд - Бар су пројектована 234 моста од бетона или челика у укупној дужини од 14.600м. Због разноликости у рељефу и врсти препрека, примењена су различита статичка решења од бетона и челика или у њиховој комбинацији. Због врло захтевних теренских услова, многи од мостова на прузи Београд - Бар представљају врхунска пројектантска и грађевинска остварења. Најбољи пример за ову тврдњу јесте мост "Мала Ријека", железнички мост са највишим стубовима у Европи. Мост "Мала Ријека" је дужине 498 м, са висином у односу на ниво реке од 200 м. На прузи су и 73 станице са колосецима у укупној дужини од 158 км. Пруга је опремљена сигнализацијом, заштитним и телекомуникационим системом. Пруга је у потпуности електрифицирана монофазним системом 25 kV и 50 Hz.

ЗНАЧАЈ ПРУГЕ

 

Пруга Београд-Бар, по Европском споразуму о најважнијим међународним пругама (AGC), припада међународној железничкој мрежи "Е" пруга. У AGC Споразуму, прузи Београд-Бар је додељен међународни број Е-79. 

Она повезује најважније светске морске путеве (Америка, Медитеран, Блиски Исток, Средњи Исток и Далеки Исток) са главним европским пругама. На европској мрежи, пруга Београд-Бар, повезује Средоземни басен са пругама:

- Е-70, Париз-Милано-Загреб-Београд-Софија-Истамбул-Анкара;

- Е-85, Будимпешта-Суботица-Београд-Ниш (Краљево)-Скопље-Солун-Атина;

- Е-66, Београд-Вршац-Темишвар, која се преко пруге Е-56, Будимпешта-Темишвар-Букурешт повезује са главним пругама: Е-50, Париз-Цирих-Беч-Будимпешта-Киев-Москва и Е-95, Москва-Букурешт-Софија.

Пруга Београд-Бар представља најкраћу железничку везу јужног дела Јадранског мора и Средоземног мора са европским коридором Х и са лукама на реци Дунав (коридор VII). Паневропски коридори X и VII се додирују у Београду.

Пруга представља једину везу железница Албаније са Европом.

У државној мрежи уз пруге на коридору Х представља окосницу железничког система.
Повратак