štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Реконструкција 6 тунела на једноколосечној прузи Ниш - Димитровград

Година реализације: 2003 - 2006

Сви постојећи тунели су изведени у периоду 1886.-1887.године, по типовима старих српских железница. У зависности од категорије стенске масе, било је необзиданих тунела, тунела који су делимично обзидани и тунела обзиданих целом дужином. Обзиђивање тунела рађено је тесаним каменом у калоти и буњастим каменом у зони опораца.

Пројектом реконструкције, предвиђено је да се у свим тунелима:

  • обезбеди светли профил за услове електро вуче и према слободном профилу GC за колосек у правцу и за кривине R>250m

  • изведе тунелска конструкција од млазног или ливеног бетона, у зависности од категорија стенских маса које се смењују дуж тунела

  •  зона тунелских портала обложи ливеним бетоном

  • изведу канали за воду и каблове.

Реконструкција тунела је изведена у периоду 2003.-2006.год.

Повратак