štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Тунел "Топчидерско брдо"

Планирани почетак радова: 2012

Саобраћајни Институт ЦИП, je у оквиру идејног Пројекта саобраћајнице Унутрашњег Магистралног Полупрстена (УМП) од Улице Паштровићеве до Улице Др Милутина Ивковића урадио Идејни пројекат тунела "Топчидерско брдо". 

Улазни портал тунела, лоциран је у зони улице Бањичкихжртава, а излазни портал у улици Др МилутинаИвковића (према Аутокоманди).

слика3
Улазни портал тунела "Топчидерско брдо"
Улазни портал тунела "Топчидерско брдо"

Тунел "Топчидерско брдо" је пројектован садве одвојене тунелске цеви, свака за један саобраћајни смер. Дужина леветунелске цеви је 2 175m, а десне 2 170m. Светлипрофил је пројектован тако да је обезбеђена слободна висина над коловозом од4.70m, а на службеним стазама 2.50m. Укупна корисна ширина утунелу је 9,30m.Површина светлог отвора је 56m2

слика2
Излазни портал тунела "Топчидерско брдо"
Излазни портал тунела "Топчидерско брдо"

При пројектовању тунела коришћене су савремене методекласификације стенских маса, а пројектовање типова тунелских конструкција ињихово осигурање рађено је према новој аустријској методи (НАТМ). Тунелскаконструкција се састоји од примарне и секундарне конструкције. У зависности одкатегорија стенских маса које се смењују дуж тунела, примарна конструкција сесастоји од млазног бетона дебљине d=5cm-30cm, решеткастих челичних лукова, самобушећихсидара дужине l=3m и арматурне мреже. На примарну конструкцију поставља сехидроизолациони плашт од ПВЦ фолија. Секундарну конструкцију која профилишекорисни тунелски простор, чини свод од ливеног бетона дебљине d=30cm.

У тунелу су пројектоване попречне везе за пролаз интервентних возила,попречне везе за евакуацију пешака и нише за SOS телефоне и противпожарну заштиту. Пројектом је предвиђено осветљење,сигнализација и проветравање тунела. Проветравање се врши преко портала ивертикалних вентилационих шахтова. Надзор и управљање тунелом у нормалним иакцидентним ситуацијама врши се из командног центра, лоцираног у Ул. ДрМилутина Ивковића.

Повратак