štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Санација и адаптација 13 тунела на путу м1.12 Ниш - Пирот

Година реализације: 2005 - 2006

Пут је целомдужином практично усечен у кречњачку стену и на њему је пробијено 13 тунела укупнедужине 1045 м. Свих 13 тунела представљали су уско грло јер су били изведени сасмањеним габаритом, ширине коловоза 6.5м и висине у темену 4.0м. Како су тунелиуглавном били необложени постојало је процуривање воде различитог интензитета, азими су се по обиму тунела формирале леденице.

Санационим радовима,током 2005 и 2006 године, тунели су проширени за слободни профил висине 4.50м иширине коловоза од 7.10м. У свим тунелима пројектована је хидроизолација са дренажом,а као заштита хидроизолације пројектована је секундарна армирано бетонска конструкцијаминималне дебљине д = 30 цм. Прикупљена вода прихвата се дренажном цеви ø160 ммкоја је постављена обострано. Изведеним радовима значајно је повећан ниво услугеи сигурност учесника у саобраћају.

slika1
Улазни портал тунела бр.4, на магистралном путу М1.12 Ниш-Пирот
Улазни портал тунела бр.4, на магистралном путу М1.12 Ниш-Пирот
Повратак