štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Техничка документација за заједничку изградњу регионалног система водоснабдевања општина Зубин Поток, Северна Косовска Митровица и Звечан

Година реализације: 2011.

Регионални водовод за водоснабдевање градова Зубин Поток, Звечан и Северна Косовска Митровица обухвата следеће кључне обjекте:

- Водозахват из акумулације Газиводе

- Постројење за пречишћавање воде за пиће

- Главни довод Ø500мм у дужини од око 25км

- Тунелску галерију за пролаз цевовода у дужини од око 900м

- Пупну станицу на главном доводу

- Резервоар на главном доводу

- Прекидну комору и објекте на цевоводу

Минимални капацитет регионалног водоводног сиситема је 140л/с а максимални око 250л/с. Водоводни систем ће снабдевати питком водом осим поменутих градова и бројна успутна насеља. Систем је опремљен савременом хидромашинском опремом, безбедним енергетским напајањем као и модерним уређајима за контролу рада свих кључних делова регионалног водовода. У склопу узраде пројектне документације спроведени и сви неопходни припремни радови као што су геолошка картирања и детаљна теренска испитивања, геодетска снимања објеката и траса цевовода  и сл.

Повратак