štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат реконструкције магистралног цевовода од изворишта "Tаорска врела" до Косјерића

Година реализације: 2009

Водовод у Косијерићу већ дужи низ година има проблема са доводним цевоводом из изворишта „Таорска врела", који је од почетка свога рада доживео многобројне хаварије које су се углавном огледале у пуцању главног довода.

Пројектом је предвиђено да се водоводни систем састоји из следећих објеката:
- каптажа са захватањем воде из карстног извора „Таорска врела"
- постројење за пречишћавање воде у Косјерићу
- магистрални доводни цевовод од каптаже до постројења дужине 12,5км, пречника Ø250мм и Ø300мм, којим се до постројења транспортује сирова вода
- градски резервоар запремине 2х750м3
- дистрибутивна градска водоводна мрежа
Пројектом је предвиђена изградња новог магистралног довода у дужини од приближно 10км, од полиетиленских цеви.
Повратак