štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат водоснабдевања насеља Биково

Година реализације: 2007

Становници Бикова се снабдевају питком водом из индивидуалних бунара. Вода из ових бунара не задовољава хигијенско-санитарне услове за воду за пиће, што указује на неопходност спровођења поступка припреме воде за пиће изградњом постројења за пречишћавање подземне воде и водоводне мреже за њену дистрибуцију до потрошача.

Пројектована је водоводна мрежа од тврдог полиетена, са припадајућом арматуром и фазонским комадима од ливеног гвожђа. Мрежа обезбеђује снабдевање становништва питком водом и противпожарну заштиту у насељу.
Повратак