štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главноi пројекaт цевовода 1000мм у ул Стевана Филиповића у Железнику

Година реализације: 2008

Пројектом је решен део проблема у водоснабдевању тзв. јужног приградског система београдског водовода који обухвата насеља Умку, Остружницу, Сремчицу, Моштаницу, Рушањ и Барајево.

Цевовод Ø1000мм повезује резервоар I зоне „Жарково" са резервоаром "Железник" и постојећом пумпном станицом "Железник" која потисним цевоводом III висинске зоне снабдева резервоар „Сремчица".

Предвиђен је челични цевовод Ø1000мм, са свим објектима потребним за његово правилно функционисање (ваздушни вентил, испуст). Осим тога, предвиђена је унутрашња и спољна изолација, као и катодна заштита цевовода.
Повратак