štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат реконструкције и доградње водоводне мреже Сокобањe

Година реализације: 2008

Пројектом је утврђена основна дугорочна концепција развоја водоводног система Сокобање. Садашњи број сталних становника Сокобање износи око 8000. У туристичкој сезони укупан број становника и гостију износи 15-20.000. Анализом постојећег стања водоводне мреже утврђено је да притисци у мрежи достижу 7-8 бара, тако се често дешавају хаварије. 

Пројектом је предвиђено проширење постојећег водоводног система и подела на три висинске зоне уз додавање 2500м3 резервоарског простора. Усвојене су цеви од тврдог полиетилена.
Повратак