štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат уређења и регулације Трновачке реке кроз село Велики Трновац

Година реализације: 2010.

Трновачка река на деоници кроз село Велики Трновац регулисана је низводно и у зони новоизграђеног друмског моста. Укупна дужина регулације износи 1205м и представља наставак регулационих радова у кориту Трновачке реке. На разматраној деоници Трновачке реке усвојено је једногубо корито трапезног попречног пресека. Предвиђа се облагање речног корита (обала и дна) каменом у цементном малтеру, сем на деоници од 130м где се предвиђа армирано бетонска конструкција.

Повратак