štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат регулације потока Јелезовац са ретензијом и потока Липице

Година реализације: 2009

Поток Јелезовац је лева притока Каљавог потока и припада сливу Топчидерске реке. Највећа десна притока потока Јелезовац је поток Липице. Оба потока су бујичког карактера.

Урбанизација насеља Јелезовац и територије читавог слива намеће потребу регулације ових потока да би се решио проблем екстремних поплавних таласа са овог слива.
Регулација потока Јелезовац је пројектована на дужини од 3379м. Предвиђено је као двогубо корито, димензионисано на стогодишњи протицај. Минор корито је због услова бурног течења обложено на читавом потезу ломљеним каменом у цементном малтеру, а мајор корито се хумизира. Нагиби косина су 1:1.5, а мајор корита 1:2.
Регулација потока Липице је пројектована на дужини од 1543м. Усвојено је корито трапезног попречног пресека са нагибом косина 1:1. Корито је на читавом потезу обложено ломљеним каменом у цементном малтеру.
Повратак