štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат обилазнице око Новог Пазара Регулације водотокова

Година реализације: 2006

Траса планиране саобраћајнице укршта се са трасом реке Рашке непосредо узводно од улива Људске реке и Рајчиновачког потока у реку Рашкку. Укупна дужина регулисаног тока реке Рашке износи 230м. Усвојено је једногубо корито трапезног попречног пресека, ширине корита у дну 16м и са нагибима косина корита 1:1,5. Корито је таквог капацитета да прими и спроведе протицај једном у сто година. Предвиђено је облагање речног корита (обала и дна) каменом у цементном малтеру. Траса планиране саобраћајнице укршта се и са Људском реком. Регулација тока Људске реке извршена је на дужини од 220м. Предвиђено је једногубо корито трапезног попречног профила, ширине корита у дну 10м, обложено каменом у цементном малтеру.

Повратак