štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат реконструкције пруге Ниш – Димитровград Регулације водотокова

Година реализације: 2008

Железничка пруга се укршта са реком Вранашницом, десном притоком реке Нишаве, на око 300м узводно од ушћа. Река Вранашница у широј зони железничког моста на прузи није регулисана. Корито реке нема довољан капацитет да спроведе меродавне протицаје, тако да je долазило до плављења моста. Укупна дужина регулисаног тока реке Врнашнице износи 320м. Усвојено је једногубо корито трапезног попречног профила, ширине корита у дну 8м и са нагибом косина 1:1,5. Речно корито се облаже каменом у цементном малтеру.

Повратак