štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат аутопута Е-80, деоница Суково – Димитровград Регулација водотокова

Година реализације: 2009

У склопу главног пројекта аутопута Е-80 урађене су регулације водотокова који су у колизији са трасом аутопута. Траса аутопута се на два места укршта са реком Нишавом и на том месту је предвиђено пресецање речног меандра. Дужина регулације износи 350м. Скраћење трасе природног корита реке Нишаве у односу на регулацију је 1:2. Усвојено је корито трапезног попречног пресека, ширине у дну 10м и нагибом косина 1:2. Регулисано минор корито реке Нишаве је предвиђено од камена у цементном малтеру дебљине 50цм, на тампон слоју песковито - шљунковитог материјала дебљине 20цм. Камена облога се ослања на ножицу димензија 0,8х0,8м.

Повратак