štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат постројења за припрему питке воде за Бачку Тополу

Година реализације: 2005

Капацитет планираног постројења је 50л/с. Постројење подразумева технолошки концепт за редукцију гвожђа, мангана и амонијака из подземне воде, по принципу микробиолошке оксидације. Објекти постројења су монтажног типа (челични) и постављени су на отворном простору без грађевинског објекта. Технолошле јединице су каскадни аератори, контактни базен и два брза самоиспирајућа филтра. Саставни део постројења је и резервоар чисте воде 1500м3 и пумпна станица чисте воде хидрофорског типа.

Повратак