štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат постројења за припрему питке воде за насеља Биково

Година реализације: 2007

Капацитет планираног постројења за пречишћавање подземне воде из раније изведеног бунарског водозахвата је 7л/с. На постројењу се из подземне воде редукују вредности гвожђа, амонијака и арсена.

Усвојен је следећи технолошки поступак:
- аерација - дегазација
- контактно ретензионисање - таложење
- филтрација на брзим пешчаним филтерима (за уклањање гвожђа, амонијака и дела арсена)
- филтрација у филтру са посебном испуном уз дозирање ферисулфата (за коначну редукцију арсена)
- дезинфекција
- третман технолошких отпадних вода
Повратак