štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода за Дивчибаре

Година реализације: 2007

Постојеће постројење за пречишћавање отпадних вода је врло кратко време било у функцији, а сада је потпуно запушено и ван употребе.

Предвиђено је да се планирано постројење за пречишћавање отпадних вода ради у две фазе, капацитета 2х5000ЕС. С обзиром на категорију водотока у који се упушта пречишћена вода (река Бела Каменица припада првој категорији) предвиђен је примарно - механичко пречишћавање, секундаарно-биолошко пречишћавање и терцијално пречишћаваање. Рад постројења је аутоматски.
Повратак