štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за All Homs ( Либија)

Година реализације: 2004

Капацитет постројења је 60.000 ЕС. Постројење је пројектовано за 3 линије по 20.000 ЕС. Технолошки концепт пречишћавања обухвата три сстепена пречишћавања:I степен обухвата механичку прераду (аутоматска решења, песколов). У оквиру I степена предвиђен је егализациони базен као део постојећег објекта који је започет са градњом, али није завршен.

II степен обухвата бииолошку прераду са дубинском аерацијом, по принципу продужене аерације, уз коју је предвиђено и накнадно таложење са рециклацијом муља.

III степен обухвата дубоко бистрење са коагулацијом на брзим двослојним филтрима.Завршна дезинфекција воде се обавља хипохлоритом. Реципијент пречишћених отпадних вода је суво речно корито, којим се воде транспортују до мора.

Повратак