štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода за село Левосоје – Општина Бујановац

Година реализације: 2007

Планирано је постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода капацитета 900ЕС у првој фази, са могућношћу проширења на 1200ЕС. Реципијент пречишћених отпадних вода је река Моравица.

Усвојени технолошки концепт је двостепени третман који карактерише принцип активног муља. Поступак обухвата механичку прераду и микробиолошку обраду отпадних вода уз помоћ кисеоника из ваздуха, дифузном аерацијом. Суштину технолошког поступка који се односи на кључну фазу третмана - биоаерацију, чини примена унапређеног СБР процеса активног муља, где се у оквиру једног базена, у услковима континуираног протока, спроводи процес продужене биолошке аерације и накнадног таложења.

Повратак