štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат канализације санитарних отпадних вода за Дивчибаре

Година реализације: 2007

Постојећа мрежа санитарних отпадних вода Дивчибара урађена је у дужини од 2200м од азбестцементног материјала. Траса делимично пролази кроз забарена тресетишта, што за последицу има слегање и пуцање цеви. Највећи део туристичког места Дивчибаре припада канализационом систему који гравитира реци Бела Каменица.
Канализациона мрежа је пројектована са падовима који се максимално уклапају у постојећи терен, водећи рачуна о могућности прикључења највећег броја потенцијалних корисника. Предвиђене су канализационе цеви од ребрастог PVC-а, класе носивости SN-8 за тешко саобраћајно оптерећење. Укупна дужина канализационе мреже износи 16 км.

Повратак