štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Идејни пројекат мреже фекалне канализације за село Левосоје - Општина Бујановац

Година реализације: 2008

Насеље Левосоје је насеље сеоског (збијеног) типа. Укупан број становника се креће око 900, са тенденцијом пораста становништва на 1200 за период од 25 година. Пројектом је обухваћен развој примарне и секундарне канализационе мреже са црпним станицама. Цевни материјал је предвиђен од пластичног материјала типа PVC за уличну канализацију. Укупна дужина цеви је 4300м. Обзиром на неповољан (равна конструкција терена) положај села, као и локације постројења за пречишћавање отпадних вода, предвиђене су две црпне станице. Максимална дубина укопавања канализације је 5м.

Повратак