štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Главни пројекат реконструкције улице Савске

Година реализације: 2008

У склопу реконструкције Савске улице извршена је и реконструкција канализационе мреже. Пројектом је предвиђена изградња колектора Ø1600мм од полиестера, од ул. Дринске до КЦС „Железничка станица", дужине 980м. Концепција канализације у Савској улици је да се гради колектор у новој саобраћајној траци, а са обе стране колектора предвиђена је секундарна канализација. Колектор је димензионисан на 25-оминутну кишу десетогодишњег повратног периода. Од објекта на мрежи предвиђени су ревизиони силази, каскаде, сливници и кућни прикључци.

Повратак