štampaj štampaj

Pošalji prijatelju

Генерални, Идејни и Главни пројекат реконструкције и проширења Граничног прелаза Батровци на аутопуту Е-70, фазе 1а и фаза 2

Година 2004. - 2005.

Пројектом су предвиђене саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширења и модернизације Граничног прелаза, са потребним пратећим садржајима инфраструктуре и опреме. На тај начин добио се модеран и функционалан Гранични прелаз са 17 саобраћајних трака који задовољава све потребе корисника. Путницима је обезбеђено безбедно и минимално задржавање.

Интервенцијама у оквиру Комплекса Граничног прелаза Батровци између Републике Србије и Републике Хрватске на Ауто-путу Е-70, унапређено је, на нивоу саобраћајно-технолошке и архитектонско-урбанистичке реконструкције, проширење и модернизација површина, садржаја и објеката и груписање у функционалне целине путничко -царинског и робно-царинског терминала, са свим потребним пратећим техничко-технолошким елементима инфраструктуре и опреме.

1
 

Повратак